Tinalakay nina Benito Tiamzon, Adel Silva, at Randall Echanis ang pambansang industriyalisasyon sa usapang pangkapayapaan.

#PeaceTalksItuloy