Matapos ang naunang dalawang buwan na implementasyon ng Martial Law sa Mindanao, pinaboran ng KOngreso ang desisyon ng pangulo na limang buwan pang pagpapalawig nito.

Ano nga ba ang mga epekto na maaaring maging kaakibat sa deklarasyon ng Martial Law? #NoToMartialLaw