Peberero 23, 2018

Noong Pebrero 23, niyanig ng kabataan ang buong bansa. #WalkOutPH