April 10, 2018

Bukod sa bunchy top virus at Cocolisap na pumepeste sa mga pananim nila, itinuturing rin ng mga magsasaka ng Eastern Visayas na ‘peste’ ang militar na nagkakampo sa mga komunidad nila. Alamin kung bakit.