April 10, 2018

Bitbit ang kanilang mga kuwento, naglakbay papuntang Maynila ang mga magsasaka ng Eastern Visayas. Panoorin ang salaysay ni Baby Senobio, isang magbubukid mula sa Northern Samar.