“May nabasa pa kaming isang komento na ang sinabi ng Pangulo ay hindi daw siya ang lumikha ng problema namin. Sino po ba ang lumikha? Kami po ba? ‘Yung kapatid ko po ba na nangarap lang? Sino po ba ang lumikha ng problema naming ito? Hindi ba kung meron lang ditong trabahong matino, kung meron lang ditong maayos na sweldo o malaking sweldo, maiisip ba ng mga OFW ang magpunta sa ibang bansa?”