Umabot sa Philippine International Convention Center (PICC) ang tinig ng mamamayan laban sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit.

Sa kabila ng pagbabarikada ng container vans, pandarahas ng mga pulis, at pagtatakangkang lunurin ang ingay ng protesta gamit ang party music, hindi ito naging hadlang na maiparating ang tunay na kalagayan ng bansa sa mga delegado ng APEC.

Alamin ang isinisigaw ng taong bayan laban sa APEC.