Hango ang programang Oplan Bayanihan ng administrasyong Aquino sa Counter-insurgency Guide (COIN) ng Estados Unidos na isinasakatuparan sa mga bansa katulad ng Afghanistan at Iraq. Alamin ang kauganayan ng programa na ito sa dami ng bilang ng mga kasong paglabag sa karapatang pantao sa mga mamamayang Pilipino.