Sigaw ng Lumad sa Pandaigdigang Araw ng Pambansang Minorya: Irespeto ang karapatan sa sariling pagpapasya!