Hindi lang basta sumayaw ang kababaihan ng Malabon, iginiit rin nila ang kanilang karapatan sa lupa, trabaho, hustisya, at kapayapaan!