Bakit inokupa ng mga manggagawang bukid, tricycle driver, at manininda ang mga bakanteng bahay sa Bulacan?