June 12, 2017 — Bilang paggunita sa ika-119 na Araw ng Kalayaan, nagmartsa ang iba’t ibang sektor upang labanan ang patuloy na pakikialam ng bansang US at ang pagpataw ng batas militar sa buong Mindanao.