Umalingawngaw ang panawagan sa lansangan ng mga manggagawa at iba pang sektor noong ika-152 na kaarawan ni Bonifacio: “Ipagpatuloy ang sinimulang rebolusyon!”

Panoorin upang malaman ang mga isyung patuloy na kinakaharap at nilalabanan ng mamamayang Pilipino mula 1896 hanggang sa kasalukuyan.