Nakipag-diyalogo ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita at Hacienda Dolores kay DAR Secretary Rafael Mariano sa loob mismo ng tanggapan.

Anu-ano ang hinaing ng mga magsasaka? Alamin sa maikling video.