Mayo 24, 2017 — Nagtungo ang iba’t ibang grupo mula sa Mindanao at Metro Manila upang irehistro ang kanilang pagtutol sa Martial Law sa Mindanao. Isinagawa ito sa harap ng Camp Aguinaldo sa Quezon City.