Higit sa 90 regular na manggagawa ng TV 5 ang biglaang nawalan ng trabaho. Alamin kung bakit.