April 10, 2018

 

Nakaapekto sa buhay at hanapbuhay ng mga magsasaka sa Samar ang sunod-sunod na kalamidad at kakulangan ng suporta sa gobyerno. Dumagdag pa ang mga kontra-insurhensyang operasyon ng militar na nagpaparatang sa mga sibilyan na mga myembro ng New People’s Army.