Agosto 31, 2017

Dumating ang dito sa Maynila Moro at Pambansang Minorya upang ipanawagan ang kanilang karapatan para sa sariling pagpapasya at makatarungang kapayapaan. Panoorin ang kanilang pag lalakbay mula sa iba’t ibang rehiyon at mainit na pag salubong sa kanila ng mga iba’t ibang sektor. #Lakbayan2017