Setyembre 15, 2017 — Halos isang taon matapos ang madugong dispersal ng pulis sa nagpoprotestang mga kalahok sa 2016 Lakbayan ng Moro at Pambansang Minorya, muling tumungo ang mga kalahok sa Lakbayan ngayong taon upang kundenahin ang pangingialam ng imperyalismong US sa usaping pang-ekonomiya, pampulitika, at pang-militar sa Pilipinas.