Hulyo 17 — Nagsanib-puwersa sa DOLE ang mga manggagawa ng CARAGA, Southern Mindanao Region, Southern Tagalog, at Metro Manila upang igiit ang pagwakas sa kontraktwalisasyon, isang pangako ni Duterte na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad. #KampuhanKontraKontraktwalisasyon #KamPOBREro