Hulyo 17 — Naglakbay tungong Maynila ang daan-daang manggagawang kontraktwal mula sa Timog Katagalugan, CARAGA, at Timog Mindanao.

Mula Hulyo 17 hanggang sa SONA ni Duterte — kasama ang mga manggagawa ng Metro Manila, aalingawngaw ang kanilang paniningil sa presidente sa mga pangakong hindi pa natutupad. #KampuhanKontraKontraktwalisasyon #KamPOBREro #SONAsaanNa