December 08, 2017

Kasabay ng panawagan ng iba’t ibang mga sektor sa pangunguna ng mga maralitang tagalungsod na labanan ang pasismo ng Rehimeng US-Duterte ay ang panawagan rin na pagpapatalsik dito.