Sa Pilipinas, unang ginunita ang Araw ng Kababaihan noong 1971. Pinangunahan ito ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan o MAKIBAKA para labanan ang kahirapan sa bansa.

Sa kasalukuyan, ramdam pa rin ng mga magbubukid at manggagawa, lalo na ng mga kababaihan, ang kahirapan bunga ng kawalan ng sariling lupa at hindi sapat na sahod. Kaya nitong Marso 8, libu-libong kababaihan ang nagmartsa patungong Mendiola para ipaglaban ang trabaho, lupa, serbisyo at karapatan.