October 16, 2017

Hindi lang mga tsuper at opereytor ang apektado sa jeepney phaseout. Malamang, apektado ka rin. #TransportStrike