Nagdiriwang ang mga kababaihan ng Metro Manila at mga kalapit na rehiyon sa International Working Women’s Day. Siningil nila ang pamahalaang Duterte sa mga pangako nitong lupa, trabaho, hustisya at kapayapaan.