December 10, 2017

Sagot ng libu-libong mamamayang Pilipino sa nadokumentong human rights violations ng administrasyong Duterte? Panoorin. #InternationalHumanRightsDay