Naglunsad ang KARAPATAN Alliance for the Advancement of Human Rights at ang Bagong Alyansang Makabayan ng Peace and Humanitarian Mission sa mga barangay ng Caylaway at Aga sa Nasugbu, Batangas. Ang mga residente ng nasabing lugar ay mga biktima ng militarisasyon dahil sa all-out war ni Pangulong Duterte laban sa New People’s Army. Ngunit, giit ng mamamayan, may iba pang dahilan kung bakit nariyan ang mga sundalo sa kanilang mga komunidad.