Studio recorded version of Himig ng Paglaban by SABAK (Sining ang Bala ng Kabataan). Special thanks to Ma’am Roselle Pineda, her CWTS class and Karitela Productions.

Himig ng Paglaban
Sining ang Bala ng Kabataan
(Cultural Arm Anakbayan San Juan City)

Intro Em-Am-Em-C

Koro:
Ang tao ang bayan ngayon ay lumalaban
Ang tao ang bayan ngayon ay lumalaban
Ang tao ang bayan ngayon ay lumalaban
Tayo ay lumaban para sa’ting kalayaan

Imperyalismo (ibagsak)
Burukrata kapitalismo (ibagsak)
Pyudalismo (ibagsak)
Si Noynoy mismo babagsak

Lupa at hustisya ipaglaban
Lupa at hustisya ipaglaban
Lupa at hustisya ipaglaban
Magsasaka sa kanayunan maghimagsik ay makatarungan

Em-Am-Em-C
(Edel)
Ako’y isang maralita, mandirigmang makabayan
Na pilit lumalaban dahil sa kahirapan
Marami ng daang taon na tayo’y nagdurusa
Dahil sa papet, pasista at bulok nilang sistema

Atrasado, konektado lahat ay kontrolado
Ang nais na pagbabago ibagsak imperyalismo
Buong sambayanan ang maglilitis
Makamit lang ang kalayaan na matagal na natin na ninanais

Babae o lalaki, lahat ay aatake
Durugin ang kaaway ng mga masang militante
Isulong ang himagsikan pasismo ay labanan
Hinding hindi niyo mapipigilan ang aklasang makabayan

Lahat magsama-sama, lahat magtulong-tulong
Sa bawat labanang hinaharap ay di uurong
Buong pwersa ng masa ang tatapos ng lahat
Rebolusyon! (Ang solusyon!) bulok na sistema’y ibaon!

Repeat Chorus:

(Alvaro)
Mulat na ang mata’t isipan sa tunay na kalagayan
Ng ating lipunang kinawawa’t pinahirapan
Ng dayuhang estado, mga batas manipulado
Hadlang sa pag-asenso, pondo ng bansa ay sinasako

Halos di makaahon, ang isipan ay nilason
Sa krisis ng sistema, makibaka at bumangon
Pairalin ang katapangan, mangahas tayong lumaban
Kalusin ang gahaman at ahas sa’ting lipunan

Pulidong armas, sandata’y papel at lapis
Kabataang Makabayan sa mga hudas ang maglilitis
Bitbit ang pananaw na babayo sa mga halimaw
Sabay sa kumpas ng gitara, mag-organisa

Hanggang mapukaw ang damdamin, pag-alabin para baguhin
Dapat kalusin ang mapang-aping kaaway
wag na nating palampasing wasakin
himukin magmobilisa para sa tunay na soberanya
At wag ng umasa pa sa mga bulok nilang programa

Repeat Chorus:

(Elton)
Ang tao sa bayan ngayo,y nahihirapan
Patuloy inaabuso ng mapang-aping kaaway
At bago pa man isilang, ako dito sa lipunan
Libo-libong kababayan na natin ang tinabunan

Ng malakolonyal na tumatak sating isipan
Tinatago ng mga buwaya sating lupang sinilangan
Ngayon pakinggan paano ba ito malulunasan
Problema sating bayan dulot ng mga dayuhan

At kabilaan ang mga brutal na pang-aabuso
Sa karapatan handang manindigan hanggang sa dulo
Bigwas ng tagumpay sa saliw ng isang awitin
Ay di magagapi ano mang iharang dudurugin

Ang mithiin ng bawat kababayan na naging alipin
Lipulin at sunugin lahat ng mapang-alipin
Upang tahakin natin ang tunay na kalayaan
Kamtin ang pagbabago ng mga masang pilipino

Repeat Chorus:

(Paw)
Magpakilos at sa alon ng pag-asa ay magpaagos
Lumabas ka ng kalsada’t bumaklas sa pagkagapos
Ang utak ay ihasa simulan ang pagragasa
Alamin ang tunay at kung sino ang nagpapasasa

Sa yaman ng ating bayan na kinuha ng dayuhan
Mga naghahari-harian kawatan sa yaman
Pati pinunong tuta hangad ay sobra sobrang kita
Pero problema ng bansa hindi man lang makita

Ngayon ay babaguhin at ngayon ay tatapusin
Walang mang aalipin kung walang paaalipin
Na uring manggagawa at uri ng magsasaka
Na syang tunay na sandigan sating pakikibaka

Na may prinsipyo’t paninindigan na tinatanganan
Na may kongkretong pagsususri sa kongkretong kalagayan
Lahat magkaisa’t tuloy sa paglalakbay
At tutunguhin ng sabay rurok ng tagumpay

(Repeat Chorus till fade)