November 30, 2017

Sa ika-154 kaarawan ni Andres Bonifacio, umalingawngaw sa lansangan ang rebolusyonaryong diwa ng libu-libong mamamayan sa kabila ng pasismo at panunupil.