Enero 19, 2018

Nagkaisa ang mga mamamahayag at iba’t ibang sektor upang manawagan sa patuloy na pandarahas sa kalayaan sa pamamahayag. #BlackFridayProtestToDefendPressFreedom