June 2, 2017 Isang linggo matapos  ideklara ang batas militar sa Mindanao nagsagawa ng kilos protesta ng mga progresibong grupo upang kundenahin at labanan ang Martial Law sa Mindanao