October 25, 2017

Ngayong Oktubre, buwan ng mg pesante, inilunsad ang pambansang lakbayan ng mga magsasaka para sa lupa at laban sa tumitinding pasismo. #LakbayMagsasaka