Alamin ang mga pangyayari bago at matapos ang marahas na dispersal sa US embassy na isinagot ng PNP sa protesta ng mga pambansang minorya at Moro.