Alamin kung bakit tutol ang mamamayan ng UP Diliman at mga kalapit na komunidad nito ang UP Master Development Plan.