Nagkaisa ang mga manggagawa at iba pang mga sektor bitbit ang kanilang mga panawagan para sa kanilang mga karapatan at kasabay na ginunita ang ika-100 taong anibersaryo ng Rebolusyong Oktubre ng Rusya na matagumpay na pinamunuan ng uring manggagawa.