Isinadula ng UP Manila Dramatista ang Lean: A Filipino Musical noong Mayo 12-13, 2017 sa Adamson University Theater. Bakit hanggang ngayon ay binabalikan pa rin natin ang buhay at pakikibaka ni Leandro Alejandro? #DramatistaLEAN2017