Disyembre 1988 nagsimulang manirahan sina Aling Aurora at kanyang mga kapitbahay sa Barangay Panghulo, Malabon.

Noong Hulyo 28, nakatanggap sina Aling Aurora ng dokumento na nagsasabing paaalisin na raw sila sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan.