Kilos-protesta sa harap ng Department of Justice (DOJ) upang palayain si Ferdinand Castillo at iba pang bilanggong pulitikal. #FreeAllPoliticalPrisoners #FreeFerdinandCastillo