Tatlumpu’t isang taon na mula noong “rebolusyon” sa EDSA na nagpatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos, subalit tunay nga bang lumaya ang Pilipino?