Sa unang pagkakataon, binisita ng isang pangulo ang kampo ng nagpoprotestang mga magsasaka na naglakbay mula pa sa Timog Mindanao.